Oferta

Chemia

korepetycje (każdy zakres, również w jęz. angielskim), przygotowanie do matury (także międzynarodowej), egzaminu gimnazjamnego, pomoc biężąca, pisanie opracowań i sprawozdań laboratoryjnych, prezentacje graficzne (PowerPoint, CorelDraw).

Matematyka

korepetycje (liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa), przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego, pomoc bieżąca.

Fizyka

korepetycje (liceum, gimnazjum), przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego, pomoc bieżąca.

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, moja specjalność to chemia nieorganiczna i analityczna. Ukończyłam podyplomowe studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, z zakresu chemia fizyczna ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii. Napisałam rozprawę doktorską pt.: „Elektrochemia klatratowych hydratów wodorotlenku tetrametyloamoniowego”. Interesowały mnie wówczas następujące zagadnienia: elektrochemia elektrolitów stałych, zjawiska zachodzące na granicy faz elektroda/roztwór, reakcje elektrokatalityczne. Równocześnie byłam nauczycielem akademickim na Makrokierunku Matematyka Fizyka Chemia na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (jestem współautorem podręcznika akademickiego „Laboratorium chemiczne”, pod redakcją Z. Dunin-Borkowskiej, Z. R. Grabowskiego, J. Herbicha, Ł. Kaczmarka i J. Taraszewskiej). Kolejny etap mojej pracy naukowej, to praca w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Zajmowałam się tam badaniami nad depresją i alkoholizmem, biologią molekularną oraz wysokosprawną chromatografią cieczową.

Najważniejsze publikacje:

  • "Differences in ethanol drinking between mice selected for high and low swim stress-induced analgesia" M. Sacharczuk, G. Juszczak, A. T. Sliwa, A. Tymosiak-Zielinska, K. Jaszczak, R. Pluta, B. Sadowski, A. H. Swiergiel, Alkohol, 2008 Sep; 42(6):487-92.
  • "High catalytic activity of chemically activated gold electrodes towards electro-oxidation of methanol" Z. Borkowska, A. Tymosiak-Zielińska and R. Nowakowski. Electrochimica Acta, 49(2004)2613.
  • "Electrooxidation of methanol on plicrystalline and single crystal gold electrodes" Z. Borkowska, A. Tymosiak-Zielińska and G. Shull Electrochimica Acta, 49(2004)1209.

Moje hobby to szaradziarstwo, fitness, muzyka rockowa i alternatywna, film polski, teleturnieje.

Korepetycji udzielam od prawie dwudziestu lat, przez ten okres uczestniczyło w moich zajęciach setki uczniów, z których znacząca większość osiągnęła zamierzone cele.

Kontakt

Adres

tel.

kom.

e-mail:

gadu-gadu:
05-840 Brwinów
ul. Kościuszki 1b/13